ผลงานล่าสุด

ในปี 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสตรีพัทลุง ร่วมรับเสด็จฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนควนขนุน

ร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันต่อในระดับประเทศ เข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ระดับจังหวัดและเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับภาคใต้

ในปี 2563 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสตรีพัทลุงจัดกิจกรรมออนไลน์ (เนื่องจากสถานการณ์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการดำเนินงานของชมรม กิจกรรมร่วมกับวงดนตรีลูกทุ่งตะแบกบานและมูลนิธิร่วมกตัญญูพัทลุง จัดกิจกรรมดนตรีไลฟ์สดรับบริจาคสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลพัทลุง กิจกรรม Talk with Senior (สัมภาษณ์รุ่นพี่กับประสบการณ์ทำงานชมรม TO BE NUMBER ONE)

ในปี 2564 ร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันต่อในระดับประเทศ

เข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL ระะดับจังหวัดได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับภาคใต้

ในปี 2565 ร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันต่อในระดับประเทศเป็นปีที่ 5 ชมรมได้รับพระราชทานถ้วยรางวัล ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ระดับประเทศ

เข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัดได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับภาคใต้

ในปี 2566 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสตรีพัทลุง เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ระดับภาคใต้ ได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันต่อในระดับประเทศ

ในปี2567 เข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับภาคใต้ ในปี 2567 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสตรีพัทลุง เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 ระดับภาคใต้ ได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันต่อในระดับประเทศ เข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัดได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับภาคใต้


จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ทั้งหมด 32 ครั้ง